Je čistota nutností pro okultní moc?

„Říkám vám děti, že toto bude můj úplně poslední okultní příběh.

Před dvěma sty lety, v jedné duchovní komunitě v Indii, se procházel Mistr po hřišti. Několik mladíků řeklo svému Mistrovi, že velice dychtí po ovládnutí okultních sil. Mistr tedy řekl: ´Mohu vám říci, co máte udělat. Pokud přemůžete dvě věci, okamžitě vám dám okultní moc.´ Tři nebo čtyři chlapci vykročili kupředu. Mistr pokračoval: ´První věc, kterou musíte přemoci, je strach.´

Chlapci si mysleli: ´Ó, to nic není!´ Zvítězit nad strachem je pro mladé muže hračka. Jsou to samí vojáci. Dokážou přemoci strach dříve, než bys řekl švec.

Mistrův druhý požadavek byl bohužel stěží přijatelný. Řekl: ´Musíte zcela přemoci svůj sexuální život.´ Dívali se jeden na druhého. Ani jeden z nich se nechtěl vzdát zrovna tohoto. A na tom vše skončilo.

Ale tento požadavek nebyl opodstatněný. Je spousta okultistů, zvláště těch, kteří praktikují černou magii, kteří nedbají na tento druh čistoty. Jen použijí svou ohromnou vitální sílu vůle a získají okultní síly. K získání okultních sil nemusí být nižší vitálno pročištěno. Mistr jim to řekl jen proto, aby je uchránil od snah rozvíjet tyto síly. Nebyl jejich učitelem, oni nebyli jeho žáci a tímto způsobem je zachránil od možného nebezpečí. Byl bezpochyby moudrý. Buďme všichni tak moudří jako on.“