Snižují neaspirující malíři a hudebníci naše vědomí?

Sri Chinmoy: Neaspirující malířství a hudba rozhodně naše vědomí snižují. Všichni hledající, ale obzvláště začátečníci se musí snažit vyhýbat neaspirujícím lidem a věcem, protože je velké nebezpečí, že klesnou. Protože jsme hledající, snažíme se udržovat a povznášet své vědomí po celý čas co nejvýše. Pokud je však naše vědomí o kousek výše než vědomí někoho jiného, je zde velká šance, že nás tento člověk buď stáhne dolů, nebo my sami budeme v pokušení sestoupit. Pro obyčejné lidi to není až tak velké nebezpečí. Pokud je již někdo na nejnižším bodě, nemůže už sestoupit níže. Jestliže jsme však začali stoupat, můžeme celkem snadno opět klesnout.

Vrána k vráně sedá. Neaspirující hudba a neaspirující hudebníci jdou ruku v ruce, neaspirující výtvarníci a neaspirující umění jdou ruku v ruce a neaspirující lidé jsou pozorovatelé. Když dělají špatní lidé něco špatného, najdou se vždy špatní lidé, kteří to ocení, a když dělají něco dobří lidé, rovněž se najdou lidé, kteří to oceňují a obdivují. Pokud je někdo duchovně silný, dokáže táhnout neaspirující směrem nahoru. Ale stejně tak, pokud je někdo velmi silný negativním způsobem, může stáhnout slabé aspiranty dolů.