Existuje nějaký vztah mezi sportem a uměním?

Sri Chinmoy: Sport znamená radost. Sport znamená štěstí, vnitřní štěstí. Víte, že pocházíme z radosti, vrůstáme do radosti a při završení naší cesty vstupujeme do radosti zpět. Největším darem umění je radost a radost je také objevem sportu. Jdou společně. Pokud ale odhalíte radost skrze umění, je odlišná. Tam přichází do mentální a vitální úrovně, zatímco získáte-li radost ze sportu, vstupuje do fyzické a vitální úrovně. Avšak cíl umění a cíl sportu jsou totožné. Obojí ztělesňuje tentýž konečný cíl a má tentýž společný cíl. Uvnitř umění je největší radost a uvnitř sportu je největší radost.