Má každý nějaké umělecké schopnosti, v jednom nebo jiném životě?

Sri Chinmoy: Každý musí mít umělecké schopnosti. Buď v této inkarnaci, nebo v předešlé inkarnaci, anebo v některé z budoucích inkarnací, bude mít každý umělecké schopnosti. Jednou formou uměleckých schopností je být schopen něco nakreslit, jinou formou je hra na hudební nástroj. Avšak život samotný může být rovněž umění. Toto konkrétní umění není odepřeno nikomu. Toto umění, jež je uměním nejvyšším, může mít každý. Ostatní druhy umění jsou jako větve, které vyrůstají z umění, kterým je strom života. Jestliže má některá větev to nejlahodnější ovoce nebo překrásné květy, přidává to přirozeně kráse a bohatství celého stromu.