Když píšeš báseň nebo píseň, vzýváš někdy duši jiného velkého umělce a používáš jeho schopností?

Sri Chinmoy: Jestliže chcete psát jako Shakespeare, pak je-li jeho duše ještě ve světě duší a vy jeho duši dokážete vzývat a dosáhnout jí, tato duše vám může dát něco ze svých schopností. To je naprostá pravda. Nebo pokud je ten člověk stále naživu, i tehdy můžete jeho duši vzývat. Ale pouze tím, že budete vzývat například duši velkého spisovatele nebo zpěváka, nemůžete získat jeho nejvyšší dosažení. Pokud se předtím, než začnete zpívat, budete modlit k Nejvyššímu a řeknete: „Teď se chystám zpívat. Byl bych Ti tolik vděčný, kdybys mi dal ten nejoduševnělejší hlas, jako měli ten nebo ta,“ je to ta nejúčinnější metoda. Pokud se snažíte vzývat duši někoho, kdo je dobrý zpěvák, vaše mysl může okamžitě myslet na jeho nebo její nebožské vlastnosti. Víte, že někdo dobře zpívá, ale možná byste nemohli ocenit vnitřní život toho člověka. Oceňujete pouze určitou schopnost, kterou chcete, ale vaše fyzická mysl je tak špatná, že vám nedovolí oddělit duši tohoto člověka od života na fyzické úrovni. Chcete myslet na duši, ale na mysl vám přijde okamžitě tělo. A jakmile přijde tělo, myslíte ihned na dvacet špatných věcí tohoto člověka, takže od něj mnoho pomoci nezískáte.

Modlete se k Nejvyššímu a představujte si Jej přímo před sebou. Řekněte: „Nejvyšší, modlím se k tobě, abys mi dal takovou a takovou pěveckou schopnost.“ V tu chvíli vkládáte Nejvyššího mezi sebe a druhou osobu, jejíž skvělý hlas chcete mít. Tehdy získáte schopnost a ta vám nemůže nijak uškodit. Neznamená to však, že získáte stejnou schopnost nebo stejnou výšku jako ta druhá osoba. Než jdou vojáci v Indii do boje, myslí na Bhímu nebo Ardžunu nebo nějakého jiného proslulého bojovníka. Dělají to, aby získali jeho sílu a srdnatost. Často se však stane něco jiného. Bhíma byl velmi silný a mocný, ale zároveň měl mnoho nebožských kvalit. Když jej budete vzývat, spolu s jeho sílou do vás mohou vstoupit také tyto nebožské kvality. Pokud se však modlíte k pánu Krišnovi a požádáte o Bhímovu schopnost, potom vám Krišna dokáže dát pouze Bhímovy božské kvality, a vy je podle své vnímavosti přijmete. Toto je docela možné.