Ztěžuje to, že používáme při tanci fyzické tělo, začlenění tance do duchovního života více než začlenění jiných uměleckých forem?

Sri Chinmoy: Většinou ano. Avšak v Indii jsou tanečníci, kteří když tančí, skutečně nabídnou Vnitřnímu kormidelníkovi, Nejvyššímu, své zasvěcení a oddanost. Když se dívají do obecenstva, nevidí žádné jednotlivce jako takové; vidí všechny ty lidské bytosti jako nejvyšší bohy a bohyně. Jestliže vidí obecenstvo tímto způsobem, nesmírně jim to pomáhá v jejich duchovním životě. Pokud je obecenstvo ve vyšším vědomí a tanečník sám je ve svém vysokém vědomí, potom může být tanec skutečně duchovní umění. Tanečník, jako dítě, dává obecenstvu nevinné, naprosto oduševnělé rozechvění. Tanečník dává světu to, co má, a svět od něj přijímá s intenzivní vděčností. A samotná skutečnost, že obecenstvo tanečníka oceňuje a obdivuje, mu přidává k jeho vlastní schopnosti a kráse.

Často se však stává, že tanečníci začnou s dobrým úmyslem, potom však začne hrát svou roli mysl. Chce získat ocenění a obdiv. Fyzické tančí, vitálno tančí, ale mysl je jako magnet, který se celou dobu snaží získat ocenění a obdiv. Zatímco mysl získává ocenění a obdiv, nižší vitálno člověka, který tanec oceňuje, vnáší do systému tanečníka svou nečistotu. Tehdy tanečníkovo vlastní vědomí nesmírně upadá a jeho původní čistota je naprosto ztracena. I když je v nejvyšší čistotě, obecenstvo může prostě jeho duchovní kvality pozřít.

Jindy si tanečník může myslet, že nabídne pouze naprostou čistotu a Božskost, ale jakmile začne tančit, namísto krásy duše šíří vulgárnost a nižší vitální pohyby. Obecenstvo může být v aspirující náladě, ale tanečník může být velmi nízko a vědomě či nevědomě šířit nižší vitální síly. Obecenstvo může začít s naprostou čistotou, třeba po meditaci, ale jakmile tanečník začne, fyzická krása tanečníka okamžitě přitahuje nižší vitálno publika do té míry, že obecenstvo nedokáže zůstat ve vysokém vědomí. Potom se stane tanec pouhou fyzickou a vitální přitažlivostí. Tehdy v něm není žádná duchovnost.

Aspirant musí být velmi opatrný, když začíná pohyb těla. Obtíž je v tom, že nevíme, kde se pokušení těla skrývá. Pokušení nemusí být na žádném konkrétním místě. Může se skrývat dokonce uvnitř očí. Jakmile se na někoho podíváte jediným okem, může to stačit, abyste toho člověka chytili svým pokušením. Dokonce jediným prstem můžete udělat gesto, které dokáže lidi rozrušit. Anebo obecenstvo může jediným pohledem probodnout tanečníka a tanečníkova čistota je v koncích. Pokud obecenstvo a tanečník zůstanou ve svém nejvyšším duchovním vědomí, je to ideální tanec, toho je však téměř nemožné dosáhnout.