Existuje umění i v jiných světech kromě země?

Sri Chinmoy: Ano, umění existuje i v jiných světech a v jiných úrovních vědomí, než je země, toto umění však neslouží k projevení. Toto umění existuje jen samo pro sebe. Přichází spontánně. Tady na zemi, kdykoliv něco děláme, i když pouze existujeme, děláme to pro druhé. Předpokládejme, že zde na zemi existujete jako strom. Strom bude mít květy a ovoce. I když mi tento strom nechce nic dát, mohu pořád vyšplhat po kmeni nahoru a sníst jeho plody nebo natrhat jeho květy nebo si mohu pouze užívat jeho stínu, pokud chci. V jiných světech to však tak není. Můžete tam oceňovat krásu něčeho, ale nemůže ji vlastnit. Můžete oceňovat krásu něčeho, nemůžete si to však přivlastnit nebo použít ke svému záměru. Jakmile je tady na zemi umění vytvořeno, můžete jej násilím ukrást nebo koupit nebo žádat umělce, aby vám to dal. V jiných světech jej můžete nanejvýš oceňovat, ale nemůžete si jej přivlastnit, nemůžete jej žádat, nemůžete jej získat, protože není projeveno.

V jiných světech vidíte Gandharvy — nebeské hudebníky jako je Nárada, který je nejvýznamnější. Existuje svět hudebníků, kde je neustále pohromadě hudební orchestr. Ve vnitřním světě existuje také svět pro malíře. Existují někteří umělci, kteří se nikdy neinkarnovali, ale pouze zůstali ve vnitřním světě. A někteří velcí umělci, duchovní umělci ze země se jdou do tohoto světa radovat, poté co opustí své tělo.