Existuje veškeré umění, které kdy bylo vytvořeno a které ještě vytvořeno bude, nejprve na nějaké jiné úrovni a pokud ano, v jaké formě?

Sri Chinmoy: Vše, co je zde, existuje i na vyšší úrovni. Na zemi nemůže existovat nic, co neexistovalo nejprve ve vnitřním světě. Každá schopnost, kterou někdo má, pochází z jiné úrovně. Tam však tato schopnost není tak projevena nebo tak zjevná. Je jako mlhovina. Je tam pouze esence této schopnosti. Jakmile je projevena, stane se něčím pevným a hmatatelným. To, co existuje na jiné úrovni, nemá hmotnou podobu. Z beztvarého se vytváří forma na pozemské úrovni, tak jako voda, která je beztvará, se stává ledem.

Můžeme říci, že na jiných úrovních je stvoření jako semínko. Na pozemské úrovni nemůže být žádného dosažení, žádného tvoření, žádného projevení, pokud neexistuje nejprve semínko na úrovni vnitřní. Toto semínko ztělesňuje věc, která má být projevena. Avšak dokud semínko nevyklíčilo do rostlinky, nemůžeme jej ani vidět, natož ocenit. Když je na vnitřní úrovni, náš vnější zrak jej neuvidí, protože je příliš jemné. Právě proto, že je tak jemné, máme pocit, že uvnitř něj není žádná schopnost. Když se pak stvoření objeví na pozemské úrovni, máme pocit, že přišlo zčista jasna, že někdo mávl kouzelným proutkem a ono se jako kouzlem zjevilo. Tak tomu však není. Vše existuje ve vnitřním světě ve formě semínka, a teprve potom se to může projevit ve vnějším světě. Ztělesnění skutečnosti Pravdy, která je zde projevena ve formě umění nebo v jakékoli jiné formě, nejprve existovalo ve vnitřním světě.

V indických posvátných spisech se říká, že kosmický banyán je odlišný od obyčejného stromu. U obyčejného stromu vidíme, že semínko je pod zemí a strom z něj vyrůstá nahoru. U kosmického stromu je však semínko nahoře a strom z něj vyrůstá dolů. védští zřeci říkali, že tento strom směřuje k zemi a jeho kořen je na vrcholu, na nejvyšší úrovni vědomí. Uvědomili si, že stvoření ve formě semínka je nahoře, nikoli dole.