Existuje nějaké duchovní centrum pro umění a měli bychom se na něj koncentrovat, než začneme tvořit?

Sri Chinmoy: Duchovním centrem pro umění je krční čakra. Pokud si dokážete toto centrum otevřít, můžete být velmi dobrým hudebníkem nebo umělcem jakéhokoli druhu. Z tohoto centra se mohou vyvinout všechny umělecké schopnosti. Potíž je v tom, že pokud vaše přirozenost není čistá, potom pokud si toto centrum otevřete a stanete se velkým umělcem, bude to vše jen pro jméno a slávu a veškerá vaše aspirace zmizí. Když si otevřete krční centrum a vaše pupeční a nižší centra nejsou řádně pročištěná, potom jakmile něco budete tvořit, chvála světa sníží vaše vědomí. Může se stát, že budete tvořit pouze pro potlesk světa, a ne s myšlenkou na to, že skrze svou tvorbu sloužíte Bohu. Pokud nedokážete mít vnitřní jistotu čistoty, nejlepší je modlit se k Nejvyššímu, aby vás pročistil a osvítil vaše vědomí, tak aby nemohlo spadnout z duchovního života, až získáte otevřením této čakry neomezené umělecké schopnosti. Jestliže jste si však ve svém životě vědomě vytvořili určitý standard míru, světla a blaženosti, můžete toto centrum bezpečně otevřít a vytvořit něco krásného, co má smysl a trvá navěky.