Důvod, proč jsem se vás ptal, jestli věříte v Ježíše Krista, je to, že Židé říkají, že Spasitel se ještě nenarodil.

Sri Chinmoy: Já jsem ale hinduista a v Ježíše Krista věřím tak, jako věřím v Pána Krišnu.