Takže pokud cítí, že by chtěl naplnit Nejvyššího příchodem na svět, projevováním, pak je zde nebezpečí, že ztratí své světlo?

Sri Chinmoy: Samozřejmě, že tu je. Sri Rámakrišna přinesl další duši stejně silnou jako Vivékánanda, přesně na stejné úrovni, ale nikdy tu osobu na zemi neviděl. Tak velký duchovní Mistr přinesl dvě osvobozené duše — Vivékánandu a další. Ale ten druhý upadl. Nevědomost ho přikryla a nikdy nepřišel ke svému Mistrovi. Nevědomost zahalila tuto osvobozenou duši do takového rozsahu, že ho Sri Rámakrišna nemohl najít.