Pokud chtěl Sri Rámakrišna přinést dolů tuto druhou duši, proč ji nemohl přinést blíže k sobě, aby byla pod jeho vlivem?

Sri Chinmoy: Sri Rámakrišna nezůstal na zemi dlouho. Měl vymezený čas. Kdyby zůstal na zemi dalších osm let, mohl by rozvinout někoho dalšího do kalibru Vivékánandy, kdyby chtěl. Ale znal hranici svého času. I ti, kteří k němu přišli, přišli ke konci jeho života. S obtížemi s ním mohli meditovat šest či sedm let předtím, než odešel. Dokonce i jeho nejbližší žáci, kteří byli v jeho úzkém kruhu, s ním byli jen krátký čas.