Mohl bys nám něco říct o duších Rámanudži, Šankary a Madhavy? Realizovali Boha?

Sri Chinmoy: Všichni byli intelektuálními obry. Současně měli velkou aspiraci. Někteří lidé zastávají názor, že Šankara byl inkarnací Pána Šivy. Pán Šiva je velkou duchovní bytostí, je jedním z bohů naší hinduistické Trojice. Ale ve smyslu realizace nemůže být Šankara ve stejném postavení jako skutečný duchovní Mistr nebo jogín. Podle některých duchovních obrů nebyl duší, která realizovala Boha.

A Rámanudža a Madhava byli daleko za ním. Ale všichni mluvili o filozofii Védanty a vlastně založili tři různé cesty. Konečně, tyto tři cesty mají pouze jeden cíl. Když vstoupíme na každou cestu, cítíme, že na konci své pouti dosáhneme stejný cíl. Šankara žil v osmém století našeho letopočtu. Dnes je v Indii Šankara považován za světce, duchovního obra, ale není to úplně správné. Realizované duše jsou v jiné kategorii. A Madhava a Rámanudža byli daleko od realizace v pravém slova smyslu.