Jaká byla Rámanudžova filozofie?

Sri Chinmoy: Rámanudža říkal, že se můžeme sjednotit s Bohem, ale že zde současně zůstane nepatrný rozdíl. Bůh bude stále trochu nad námi, abychom Ho museli uctívat. Nikdo z nás nikdy nebude stejný jako Bůh, přestože se můžeme sjednotit s Vědomím Boha. Na poli uskutečnění a projevení navždy zůstaneme oddanými.

Sluha už navázal vnitřní spojení s Mistrem. Sluha ví, jaká je Mistrova vůle a má k Mistrovi volný přístup. Ale sluha je stále sluha a Mistr je Mistr. Jeho filozofie říká, že pokud Bůh zůstává o kousek výš než oddaný, pak oddaný získá vrcholnou radost. Ti, kteří následují cestu oddanosti, vždy chtějí být pouze o kousek vzdáleni od Nejvyššího, aby to mohli okusit. Ale na cestě poznání a moudrosti aspiranti chtějí splynout s nejvyšší Pravdou. Nechtějí jen ochutnat, chtějí se stát zcela jedním. Rámanudža šel cestou oddanosti. Sri Rámakrišna šel také touto cestou. Chtěli okusit Nejvyšší Blaženost a být zcela uspokojeni.