Když je Avatár v některé ze svých zvířecích inkarnací, bude vědět, že je Avatárem?

Sri Chinmoy: Část vědomí Avatára to bude vědět, ale jeho vědomá mysl o tom vědět nemusí. Teprve až mysl získá nějaké světlo, bude schopen to vědět, a proto je lidská inkarnace nezbytná. Pokud si něco neuvědomujete myslí, nemůžete si to vědomě uvědomit. Ve zvířecím vědomí není žádná mysl.