41.

Když telefonuji mému Pánu Nejvyššímu pro zprávy,
ihned zvedne telefon
a předá ho jednomu z Jeho zvláštních andělů, aby mluvil za Něj.
Sri Chinmoy, Andělé, (knižně nevydáno), 2014