57.

Pokaždé, když spatřím anděla, moje blaženost oddanosti k Bohu ihned vzroste.
Sri Chinmoy, Andělé, (knižně nevydáno), 2014