1 Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace:

Dvacet sedm tisíc
rostlin aspirace:
Vskutku, ta vzdálenost je příliš velká.
Můj Milovaný Pán Nejvyšší mi však
říká:
„Mé dítě, ta vzdálenost je příliš
krátká.
V naprosté tajnosti ti říkám:
po celé cestě budu kráčet s tebou.“