2 Každý den celá má bytost

Každý den celá má bytost
přijímá Dar plný požehnání
   od mého Pána Nejvyššího,
a tímto darem je
krásou zaplavený úsvit radosti.