10 Včera má mysl milovala

Včera
má mysl milovala
   Velikost Boha.
   Dnes
mé srdce miluje
   Dobrotu Boha.
   Zítra
bude můj život milovat
   Jednotu Boha.