11 Můj pane, jak mohu být s Tebou spokojen

Můj pane, jak mohu být s Tebou
   spokojen,
když mi nedáváš
   to, co chci?

„Mé dítě, nemohu být k tobě krutý.
Ty si ode Mne žádáš
   otroctví konečného.
Já ti chci dát a také ti dám
   jedině svobodu Nekonečna.“