12 Ó Běžče Inspirace

Ó Běžče Inspirace,
   miluji tvůj běh.
Je tak krásný.
Ó Lezče Aspirace,
   miluji tvé stoupání.
Je tak oduševnělé.
Ó Potápěči Realizace,
   miluji tvé noření se do hlubin.
Je tak mocné.