10004

Přestože žijeme v čase
a jsme v zajetí smrti,
Bůh-Soucit
nás může snadno osvobodit,
pokud je naše touha ohnivě čistá.