10023

Ticho promlouvá.
Promlouvá tiše.
Promlouvá pomalu.
A také promlouvá
hlasem lásky-jednoty.