10038

Tvá pochybovačná mysl tě již vyzvala.
Je na tobě,
zda si její výzvy nebudeš všímat,
anebo zničíš její vulkanický útok.