1006

Můj Pane, znič mě!
Nechceš-li mě zničit,
znič alespoň zoufalství mé mysli.
Nechceš-li zničit zoufalství mé mysli,
prosím, prosím, znič
zoufalství mého srdce.