10061

Nedodržíš-li časně ráno
svou schůzku s Bohem,
celý den budeš požehnán
hořkým zklamáním.