10072

Je-li tvé hledající srdce
zaplaveno nadějí,
Bůh k tobě nepochybně přijde
s Úsměvem Osvobození.