1008

Nakonec se život aspirace jeho srdce
stal tak mocný,
že byl schopný zcela ochromit
život tužeb své mysli.