10098

Nemáš-li odvahu
porazit své nižší já,
jak můžeš uvidět
Mistra-Architekta, Boha,
a Jeho Plán Stvoření?