1011

Jestliže je tvé srdce připraveno
jiskřit dychtivostí,
Bůh rozhodně přijde
a postaví přímo před tebe
se svým Naplněním Nekonečnosti.