1017

Tvé srdce cítí,
že Bůh k němu nemluví,
protože je nedokonalé.

Tvá mysl si myslí,
že Bůh k ní nemluví,
protože již dosáhla
výšku dokonalosti.