1024

Pravda není ani snadná ani obtížná.
Pravda je zároveň
spontánní, sebeprojevující a Boha projevující.