10811

Když tě Bůh vidí u Dveří svého Srdce,
ujisti se, jestli si sebou nepřinášíš
své rozpačité oči
a zmatenou mysl.