10825

Bůh tě miluje,
když vidí tvé srdce
zaplavené tichem.

Bůh tě miluje,
když vidí tvou mysl
bez jejího obvyklého obsahu:
lesa zmatení.