10832

Kvůli tvému životu žádostí
Bůh do tvého srdce přichází
a zase odchází.
Trvale se usídlí
uvnitř tvého srdce,
jen až se staneš
rostoucím pláčem aspirace svého života.