1205

Kdykoliv oduševněle medituje,
silou své sebepřekonávající mysli vidí,
že jeho strom života
roste a rozšiřuje se.