1221

Jeho duše mu slavnostně slíbila,
že neopustí tělo,
dokud se tady na zemi nenaplní
všechny jeho božské sny.