1233

Neuvědomuješ-li si jednotu,
kdo ví, co se ti přihodí.
Můžeš být uvězněn
žárlivostí a nejistotou světa.