1417

Toto není jediný svět,
který můj Pán má.
Má mnoho, mnoho světů.
Vyslyšel mou oduševnělou modlitbu,
když jsem Ho prosil,
aby mi neukazoval tvář
upadajícího života světa pomluv.