15 Boha a Sílu Jeho Nekonečnosti

Boha a Sílu Jeho Nekonečnosti
   má mysl si žádá.
Boha a Lásku Jeho Nesmrtelnosti
   mé srdce potřebuje.