16 Ó má mysli, rychle se odnauč

Ó má mysli,
   rychle se odnauč!
Ó mé srdce,
   dušeplně se uč!
Ó má duše,
   kde se skrýváš
   bezesně a tiše?
Ó můj Bože,
   tady jsem!
Potřebuji Tebe jen,
   zoufale!