1714

Co je to nesobecká služba?
Někdo tomu říká pokorná služba,
někdo pokořující služba,
ale já to budu vždy nazývat
osvěcující služba.