1717

Buď věčným dítětem.
Jen věčné dítě
může oceňovat božskost uvnitř i navenek.
Jen věčné dítě
může dělat vnitřní i vnější pokrok
k uspokojení Boha Jeho vlastním Způsobem.