18 Pláč mé modlitby činí mé srdce

Pláč mé modlitby činí mé srdce
   krásným a oduševnělým.
Úsměv mé meditace činí můj život
   silným a plodným.