19 Můj Milovaný Nejvyšší mi nikdy nepřipomíná

Můj Milovaný Nejvyšší mi nikdy
   nepřipomíná
   mé sliby, nepatrné jako mravenec.
Běda, proč já každý den připomínám
   Jemu
Jeho Sliby, mocné jako Lev?