20 Ó má hloupá mysli

Ó má hloupá mysli,
neodvažuj se měřit síly
s bezesnou a bezdechou
   vírou mého srdce
   v mého Pána Nejvyššího.
Také se neodvažuj měřit síly
s nezrozenou a nesmrtelnou jednotou mé duše
   s mým Pánem Nejvyšším.