21 Během mé ranní meditace

Během mé ranní meditace
   v Hodině Boha
mi můj Milovaný Nejvyšší řekl:

”Mé dítě, fontánový Zdroj
   extáze tvého srdce
není skrytým pokladem,
nýbrž vždy posvátným,
   nadevše posvátným pokladem.”