22 Když jsem uvnitř své mysli

Když jsem uvnitř své mysli,
jsem bezmocným vzdechem
   úplného nezdaru.
Když jsem uvnitř svého srdce,
jsem stoupajícím plamenem
   božské lásky.
Když jsem uvnitř své duše,
jsem průsvitným úsměvem
   mého Milovaného Nejvyššího.