1803

Když kvality tvé duše vyjdou vpřed
a začnou se projevovat,
potom nejenom tvůj svět
vnějšího běhu,
ale i tvůj svět
vnitřního běhu
získají velmi zvláštní význam.